Zajęcia w klasie VI a Ciekawe eksperymenty w kl. 3c SP Klasa 2 b eksperymentuje na zajęciach matematycznych Klasa 1 a też po lekcjach eksperymentuje… Klasa 2 a po lekcjach eksperymentuje:)

Gdy po lekcjach eksperymentujesz swoją przyszłość w mig zbudujesz

Ciekawe eksperymenty w kl. 3c SP

Uczniowie klasy IIIc biorą udział w dodatkowych zajęciach rozwijających umiejętności matematyczne poprzez eksperyment „Matematyczne zmagania” oraz w zajęciach przyrodniczych „Zrozumieć świat”.
Podczas zajęć uczniowie rozwijają zainteresowania matematyczne, zapoznają się z praktycznym zastosowaniem matematyki, doskonalą własne metody uczenia się, kształtują umiejętności przeprowadzania eksperymentów matematycznych oraz wzmacniają wiarę we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu.
Natomiast zajęcia przyrodnicze  rozbudzają ich zainteresowania, doskonalą  umiejętności przeprowadzania obserwacji i eksperymentów, rozwijają umiejętności interpretowania zjawisk przyrodniczych oraz kształtują pozytywny stosunek do nauki.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Babimoście im. Bojowników o Wolność Ziemi Babimojskiej
    Szkoła Podstawowa w Babimoście
    ul. Żwirki i Wigury 3
    66-110 Babimost
  • tel., fax: 68 351 2155
    tel. 68 351 2657

Galeria zdjęć