Stołówka szkolna

W czerwcu 2017 r. opłata za obiady wynosi:

 14dni x 4,00zł =  56,00zł 

      PŁATNOŚCI ZA OBIADY

DOKONUJEMY DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

obiad

JADŁOSPIS