Sekretariat

Sekretariat czynny codziennie w godzinach: 7.30 – 15.30.

Uwaga! Uczniowie załatwiają sprawy w sekretariacie w godzinach: 9.30 – 13.30.

Adres: sekretariat@szkola.babimost.pl

LINIA

Zwrot za uszkodzony podręcznik

     W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika, zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, rodzice dokonują wpłaty kwoty 4,34 zł za jedną część „Naszego elementarza” (kl. 1 SP) lub kwoty 4,21 zł za jedną część podręczników do klasy 2. Kwoty te stanowią dochód budżetu państwa.

     Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy… część… – oraz nazwisko ucznia. Potwierdzenie wpłaty rodzice przekazują do sekretariatu szkoły lub biblioteki szkolnej.

LINIA

DUPLIKAT LEGITYMACJI

Jeśli zgubiłeś legitymację szkolną musisz wyrobić duplikat dokumentu.

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości  9 zł na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 14 lutego 2003 roku (Dz.U. 2003 nr 61 poz. 537) pkt.3.

Wpłatę należy dokonywać na konto:

Zespół Szkół w Babimoście

Nr konta: BS Siedlec o/Babimost  58 9660 0007 2600 1456 0200 0001

W tytule opłaty należy napisać: 

za duplikat legitymacji SP lub PG oraz imię i nazwisko ucznia ubiegającego się o duplikat legitymacji.

Z dowodem dokonania opłaty i podaniem o wydanie duplikatu dokumentu należy zgłosić się do sekretariatu.

LINIA

DUPLIKAT ŚWIADECTWA

Jeśli zgubiłeś świadectwo ukończenia szkoły i chcesz otrzymać duplikat dokumentu powinieneś:

  1. Dokonać opłaty skarbowej:

Za wydanie duplikatu świadectwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości  26 zł na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 14 lutego 2003 roku (Dz.U. 2003 nr 61 poz. 537) pkt.3.

Wpłatę należy dokonywać na konto:

Zespół Szkół w Babimoście

Nr konta: BS Siedlec o/Babimost  58 9660 0007 2600 1456 0200 0001

W tytule opłaty należy napisać: 

opłata za duplikat świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej  lub Gimnazjum oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o duplikat świadectwa

  1. Zgłosić się z dowodem opłaty bankowej i podaniem o wydanie duplikatu dokumentu do sekretariatu. W podaniu należy uwzględnić: imię i nazwisko ubiegającego się o wydanie duplikatu, adres zamieszkania, rok ukończenia szkoły, klasa do której się uczęszczało, należy również podać co stało się z oryginałem świadectwa.
  2. Duplikat wystawia się w terminie 7 dni od daty złożenia podania. Po odbiór duplikatu należy zgłosić się z dowodem osobistym.

WNIOSEK O DUPLIKAT ŚWIADECTWA