Podręczniki na rok szkolny 2016/2017

Wykaz podręczników


Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w Zespole Szkół w Babimoście

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika, zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, rodzice dokonują wpłaty:
kwoty 4,34 zł za jedną część „Naszego elementarza” (kl. 1 SP),
kwoty 4,21 zł za jedną część podręczników do klasy 2,
lub kwoty 2,35 zł za egzemplarz każdej z dziesięciu części podręcznika do kl.3.
Kwoty te stanowią dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy …. część…” oraz nazwisko ucznia. Potwierdzenie wpłaty rodzice przekazują do sekretariatu szkoły lub biblioteki szkolnej.