O szkole

W skład Zespołu Szkół w Babimoście wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność Ziemi Babimojskiej i Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Żegockiego.
Aktualnie do szkoły podstawowej uczęszcza 236 uczniów, a do gimnazjum 209 uczniów.
W szkole pracuje 45 nauczycieli, 2 pracowników administracji oraz 10 pracowników obsługi. Do naszej szkoły podstawowej chodzą uczniowie z Babimostu, a do  gimnazjum uczęszczają uczniowie z całej Gminy Babimost. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej oraz w Hali „Olimpia”.

Fot. Wiesław Zięba

Szkoła Podstawowa
im. Bojowników o Wolność Ziemi Babimojskiej

O PATRONIE

LINIA

Publiczne Gimnazjum
im. Krzysztofa Żegockiego w Babimoście

O PATRONIE

LINIA

misja

LINIA

 

PRACOWNICY
Wspólne zdjęcie obecnych i emerytowanych pracowników szkoły. 14.10.2011 r. – Chlastawa. Fot. Wiesław Zięba
DYREKCJA

Dyrektor Ewa Pietrusiewicz
Wicedyrektor Bożena Dąbrowska
Wicedyrektor Ewa Muńko

KADRA DYDAKTYCZNA

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

LINIA

HISTORIA SZKOŁY
LINIA