Dla rodziców


………………………………………………………….

Tablet i telewizja dla dziecka? Nowe wytyczne!

…………………………………………………………

Drodzy Rodzice!
     Wszyscy chcemy zapewnić naszym dzieciom dobrą przyszłość i dobre wykształcenie. Książka jest jednym z najważniejszych środków w dziedzinie przekazywania wiedzy.
Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu u dzieci nawyku czytania.
Nie zapominajmy, że pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce właśnie w domu rodzinnym. Nauka w szkole to kolejny etap, w którym możemy utrwalać u uczniów zamiłowanie do książek.
Dzięki rozbudzonej dziś przyjemności czytania, nasze dzieci będą mogły rozważniej i bardziej odpowiedzialnie kształtować swoją przyszłość, a polska szkoła będzie wychowywała kompetentnych uczestników kultury, a nie biernych konsumentów informacji i wrażeń.
     Wyrobienie nawyku regularnego czytania i sprawienie, aby książki były dla dziecka ważne i kojarzyły się z rzeczą przyjemną, może udać się tylko dzięki zgodnej współpracy domu i szkoły. Czytanie rozwija sferę poznawczo-intelektualną, wzbogaca wartości moralno-społeczne, rozwija pamięć i wyobraźnię, zapewnia zdrowy rozwój emocjonalny dziecka oraz zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów.
     O tym, jakie znaczenie mogą mieć dla dzieci książki, musimy pamiętać zarówno my, nauczyciele, jak i Państwo, Rodzice.
Czytanie:
– poprawia pamięć,
– ćwiczy mózg,
– wzbogaca słownictwo,
– uczy wyrażania uczuć,
– pomaga zrozumieć rzeczywistość,
– uczy rozumieć innych ludzi,
– dostarcza wiedzy,
– uczy przyswajania nowych wiadomości,
– ułatwia naukę,
– utrwala zasady ortografii,
– rozwija emocjonalnie,
– poprawia koncentrację,
– przyspiesza rozwój mowy u małych dzieci,
– rozwija umiejętności komunikacyjne.
     Biblioteka szkolna Zespołu Szkół w Babimoście wzbogaciła się w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, o 780 książek. Są to atrakcyjne dla dzieci i młodzieży, bestsellerowe pozycje.
Drodzy Rodzice, prosimy Was gorąco, abyście zachęcali swoje dzieci do wypożyczania i czytania tych książek. Młodzi ludzie, w których zaszczepiamy miłość do książek, na pewno będą czytać w przyszłości. Dajmy szansę naszym wychowankom, by wyrośli na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.

                                                                                                                                                           Nauczyciel  bibliotekarz

———————————————————

Porady dla rodziców i materiały edukacyjno – profilaktyczne cz.1

Porady dla rodziców i materiały edukacyjno – profilaktyczne cz.2

——————————————–

Co każdy rodzic wiedzieć powinien o egzaminie gimnazjalnym

——————————————–

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Data Wydarzenie
13.09.2016

Wtorek

16.30 – zebrania z rodzicami
11.10.2016

wtorek

16.30-17.30 – dyżur nauczycieli dla rodziców
8.11.2016

wtorek

16.30 – zebrania rodziców z wychowawcami klas
13.12.2016

wtorek

16.30 – zebrania wychowawców z rodzicami (informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach ndst)
10.01.2017

wtorek

16.30-17.30 – dyżur nauczycieli dla rodziców

Termin poinformowania ucznia o przewidywanych dla niego śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie zachowania.

26.01.2017

czwartek

16.30 – zebrania z rodzicami (podsumowanie klasyfikacji śródrocznej)
7.03.2017

wtorek

16.30-17.30 – dyżur nauczycieli dla rodziców
4.04.2017

wtorek

16.30-17.30 – zebrania z rodzicami
9.05.2017

wtorek

16.30 – zebrania z rodzicami

(informacja o przewidywanych rocznych ocenach ndst)

30.05.2017

wtorek

16.30-17.30 – dyżur nauczycieli dla rodziców (termin poinformowania ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie zachowania)

 

 

LINIA

RADA RODZICÓW

 

SKŁAD RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2016/2017

 

Prezydium Rady Rodziców:

1. Agnieszka Pawelczak-Krawiec – przewodnicząca
2. Marcin Piątyszek – Zastępca
3. Małgorzata Kaczorek – skarbnik
4. Renata Stachecka-Tomiak – członek
5. Dorota Piątyszek – członek

 

LINIA

WPŁATY NA KONTO RADY RODZICÓW

Przypominamy, że wpłat w wysokości 30 zł można dokonywać u wychowawców klas lub bezpośrednio na konto:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Babimoście
BS Siedlec o/ Babimost 43 9660 0007 0005 1927 2000 0010
Wszystkim rodzicom, którzy systematycznie wpłacają składki na Radę Rodziców serdecznie dziękujemy 🙂

LINIA

 DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Dziennik elektroniczny daje możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole, stały dostęp do ocen dziecka oraz szybką, bieżącą wymianę informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym.

Zainteresowani rodzice mogą uzyskać indywidualne loginy i hasła do dziennika.

LINIA

„Edukacja przez Szachy w Szkole”

LINIA

 

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W BABIMOŚCIE

Załącznik-1-Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
Załącznik-2-do-procedury

LINIA